I våre kurs-, konferanse-, selskaps- og møtelokaler kan vi tilby kapasitet på opp til 150 gjester i bankettoppsett eller 130 deltakere i kursoppsett. Det er selvfølgelig også mulig å arrangere mindre arrangementer i møterom tilpasset grupper fra 8 deltakere og oppover, i hyggelige og intime omgivelser. Å ha gode møterom til lag, foreninger, bedrifter og konferanser tilpasset alt fra 5 til 130 personer i konferanseoppsett, er en viktig del av vår helårsdrevne hotell.

 

Internettilgang med tavler og lydanlegg inngår i prisen og vi tilpasser gjerne en kurspakke med smakfulle retter og drikke tilpasset ditt arrangement. Om ønskelig tilpasser vi også ulike rekreasjonsaktiviteter, som f.eks besøk på Stangholmen Fyr, fiske, vektervandring i gamle Risør, skjærgårdstur, guidet tur i det gamle militæranlegget i Urheia, filmvisning osv. Vi har også Risør Akvarium som er Sørlandets eneste saltvannsakvarium. 

 

Risør Hotel

Tangengata 16
4950 Risør

Telefon +47 37 14 80 00
Org no: NO 987 984260 MVA
resepsjon@risorhotel.no

IBAN:NO12 2801 1065 505
BIC/SWIFT-adresse: AASPNO22

Instagram

Risør er en av Sørlandets eldste byer og hollendernes tømmerfart fra 14-1500 tallet gjorde den til ladested under Skien i 1650. Navnet kommer av Risøya, en øy utenfor byen som er bevoktet med kratt (ris). Det gamle stednavnet Øster-Riisøer ble benyttet helt frem til 1905, da Risør ble den offisielle skrivemåten. Da Kristiansand ble opprettet, beordret man Risørs borgere å flytte dit, en henstilling som ikke ble fulgt. I begynnelsen av det 18. århundre hadde Risør større tollinntekter enn Kristiansand, hvilket førte til at byen i 1723 fikk kjøpestadsrettigheter. I krigstiden 1808-1814 utfoldet byen en ganske livlig kaprerfart. I løpet av 19. århundre fikk byen en anselig seilskipsflåte, men ved overgang til damp gikk flåten sterkt tilbake. Etter den store bybrannen i 1861, hvor hele 248 bygninger forsvant, ble Risør nyregulert. Etter sammenslåingen av kommunene Risør og Søndeled i 1964, ble Risør valgt som kommunens navn.

 

Risør - Den hvite by ved Skagerrak

Da byen ble så godt som totalskadd ved brannen i 1861 og de nye bygningene stod ferdig ønsket man å gi et inntrykk av velstand. Hvitt var den desidert dyreste malingfargen og følgelig valgte man hvitt. Det var aldri tale om et kommunalt pålegg, men snarere et spørsmål om «den gode smak». Før brannen var de fleste hus i byen enten umalte eller ubestemmelig grå. Nå skrapet de fleste sammen nok til ihvertfall å male de synlige delene av fasadene skinnende hvite. Den dag i dag kan man gå rundt i byen og observere at baksider av hus, skur, uthus etc er enten røde eller okerfarget. Det har ikke blitt gjort store forandringer i Risør sentrum etter 1870–1880 årene. På grunn av dårlig økonomi i 1960 og 1970-årene, ble Risør skånet for det meste av 1960-tallets betongvandalisme. Kommunens meget strenge reguleringsplan har vært en avgjørende faktor for å beholde byen slik man ønsket at den skulle være. Risør er derfor idag en av Norges få helhetlig bevarte trehusbyer.

Risør byvåpen

Våpenet ble approbert av Kong Oscar 2. under ganske uvanlige omstendigheter da Kong Oscar 2. sommeren 1891 var på besøk i Risør. Til den store anledningen var det laget trykt meny, og på den var det tegnet et våpenmotiv. Under middagen godkjente Kongen tegningen som Risørs byvåpen ganske enkelt ved at han satte sitt navn på menyen. Byvåpenets motiv er et festningsverk på en fjellknaus som stikker opp av sjøen, og henspeiler på batteriet på Holmen, et forsvarsverk som ble anlagt i 1788 og som var bemannet under krigen 1807 – 1814. Da Oscar 2. approberte Risørs byvåpen i 1891, var det den første godkjenning av et norsk byvåpen på 150 år og den eneste som har skjedd utenfor statsråd. Byvåpenet har følgende farger: Sort-Hvitt-Blått (Pantone 022 – Process Blue) og kan kun benyttes i tråd med byvåpenets reglement. Les mer på Søndeled og Risør Historielags hjemmeside